Aquí posarem segons es produeixin les sortides realitzades per aquest MotoclubUcc

 

SORTIDA TRANSPIRINENCA REALITZADA AL MES DE JUNY DE 2018

Ruta realitzada a la Transpirinenca